Painotekniikka valitaan käytettävän materiaalin, tuotteiden määrän ja käyttötarkoituksen mukaan

Kuitupakkauksia voidaan painattaa useilla eri menetelmillä. Valinta tehdään materiaalin ja käyttötarkoituksen ehdoilla niin, että saadaan haluttua laatua kustannustehokkaasti.

Painotekniikka valitaan käytettävän materiaalin, tuotteiden määrän ja käyttötarkoituksen mukaan

Aaltopahvia ja kartonkia voidaan painattaa offset- tai fleksopainolla, silkkipainolla tai digipainolla. Termeillä postprint ja preprint viitataan aaltopahvin tuotantovaiheeseen, jossa painotyö tehdään.

Postprint

Postprintissä painotyö tehdään valmiille aaltopahviarkille. Koska arkki syötetään painokoneeseen, voidaan menetelmässä käyttää vain ohuita ja taipuisia, F-, N- ja G-aaltoisia pahveja.

Postprintin aloituskustannukset ovat matalat ja se soveltuu käyttöön silloin, kun pahvia painetaan pieniä määriä, alle rullan verran.

Preprint

Preprintissä aaltopahvin laineri eli pintakartonki painetaan ensin ja kiinnitetään tämän jälkeen aallotuskartonkiin tai valmiiseen aaltopahvirunkoon. Preprint toistaa pienet rasterit eli kuvapisteet, jolloin tekniikalla saadaan erinomainen painojälki.

Preprintiä suositellaan tyypillisesti silloin, kun painetaan vähintään 5000-6000 metriä eli yksi rulla aaltopahvia. Preprintin aloituskustannukset ovat postprintiä korkeammat, mutta yksikkökustannukset huomattavasti matalammat.

Offset-painatus

Offset sopii vaativiin sävykuvapainatuksiin silloin, kun pahvia painetaan alle 5000 metrin sarja. Tätä suuremmilla erillä suositellaan usein siirtymistä fleksopainatukseen.

Offset-painossa painettava materiaali syötetään painokoneeseen. Tämän vuoksi offset tehdään paksulle pahville pääsääntöisesti arkkimuodossa ja preprint-menetelmällä – pintapahvi painetaan ja laminoidaan ensin ja kiinnitetään vasta tämän jälkeen aallotuspahviin tai paksumpaan aaltopahvirunkoon.

Joustavat, F-, N- ja G-aaltoiset pahvit voidaan painattaa offset postprintinä.

Fleksopaino

Fleksopainolla saadaan korkealaatuista painojälkeä useille eri pintamateriaaleille. Painovärit ovat vesiliukoisia eivätkä sisällä raskasmetallipigmenttejä – siksi fleksopainatus on elintarvikekelpoinen.

Fleksopaino vastaa kirjapainometodia: muste levitetään laatoille, joissa kuvapinnat ovat taustaa korkeampia

Fleksopainatukseen kannattaa siirtyä suunnilleen silloin, kun tuotantoerät kasvavat yli 5000 metriin. Painomateriaalin konvertointi fleksopainatukselle on hintavaa, mutta yksikkökustannukset ovat huomattavasti offsetia edullisemmat.

Digipainatus

Jatkuvasti kehittyvä digipainatus muistuttaa tulostamista, eikä vaadi erillisten laattojen valmistamista. Näin se on omiaan pienten erien ja personoitujen tuotteiden, kuten yksilöllisten myyntipistepakkausten, painatukseen nopeallakin aikataululla.

Tekniikalla saadaan poikkeuksellisen tarkka painojälki. Digipainatuksen aloituskustannukset ovat pienet, mutta värit toistaiseksi kalliita.

Silkkipaino

Silkkipainatuksessa painoväri pakotetaan pahville seulakankaan läpi. Tekniikalla saadaan syvät, vahvat värit, ja se sopii erinomaisesti suurille pinnoille ja pienille sarjoille. Silkkipainatusta suosittelemme usein esimerkiksi myyntitelineiden painatukseen.

 

Silkkipainatuksessa aloituskustannukset ovat digipainatusta korkeammat. Painatusta varten valmistetaan painofilmi ja painoseula, joita ei voida jälkeenpäin muuttaa.

 

Kun haluat varmistaa, että saat parhaat painatukset tehokkaimpaan hintaan, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme painotekniikoiden ja viimeistelyjen valinnassa ja neuvomme silloin, kun tuttu painotapa on aika vaihtaa sopivampaan.