Elintarvikepakkausten ominaispiirteet

5 faktaa kuitupohjaisista elintarvikepakkauksista

Lämpöä eristävä ja hygieeninen aaltopahvi sopii erittäin hyvin elintarvikkeiden pakkaamiseen. Elintarvikepakkausten valmistuksessa erilaiset standardit ja määräykset ohjaavat hygieenisten, toiminnallisten ja tuotteiden säilyvyyttä parantavien pakkausten valmistusta.

Elintarvikepakkausten valmistustavoissa, materiaalivalinnoissa ja painotekniikoissa sovelletaan Suomen elintarvikelain lisäksi kansainvälisiä määräyksiä ja suosituksia. Näitä ovat Euroopan neuvoston hyvä valmistuskäytäntö, GMP (Good Manufacturing Practice), Yhdysvaltojen FDA:n (Food and Drug Administration) määräykset ja Saksan BgVV:n (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) suositukset.

Lisäksi aaltopahvitehtailla on Suomessa ISO 9001 laatujärjestelmä, omavalvontasuunnitelmat ja auditoidut hygienia- ja elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät.

Näin varmistetaan, että aaltopahvi- ja kartonkipakkaukset sopivat elintarvikekäyttöön.

1. Millaisia materiaaleja elintarvikepakkauksissa saa käyttää?

Elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävän materiaalin tulee olla sellaista, ettei se vaaranna terveyttä, aiheuta sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen, heikennä elintarvikkeen aistinvaraisia ominaisuuksia eikä merkinnöillään, mainonnallaan tai esillepanollaan johda kuluttajaa harhaan.

Aaltopahvi täyttää nämä vaatimukset ja soveltuu näin elintarvikkeiden pakkaamiseen. Uusi aaltopahvipakkaus on aina hygieeninen, sillä sen raaka-aineita käsitellään korkeissa lämpötiloissa. Pinnat kuumennetaan vielä aaltopahvikoneessa, ja elintarvikekäyttöön lähtevät lavakuormat suojataan tarpeen tullen muovikalvoilla.

Parhaillaan keskustelua käydään siitä, voidaanko elintarvikepakkausten valmistuksessa käyttää kierrätyskuitua. Toistaiseksi kierrätyskuituja voidaan käyttää muoviin tai kalvoon pakattujen tuotteiden ulkopakkauksissa, mutta migraatioriskin vuoksi niitä ei suositella pakkauksiin, joihin elintarvikkeet ovat suorassa kosketuksessa.

2. Mitkä painotekniikat sopivat elintarvikepakkauksiin?

Elintarvikepakkauksissa voidaan käyttää fleksopainatusta ja offset-painatusta. Fleksopainatus on elintarvikekelpoinen, sillä siinä käytettävät värit eivät sisällä raskasmetalleja.

Offset-painoväreissä tätä vastoin on raskasmetalleja, jolloin niitä ei suositella painatuksiin, jotka ovat suorassa kontaktissa elintarvikkeiden kanssa.

3. Millaisia logistiikkastandardeja pakkauksissa huomioidaan?

Kuljetuspakkauksissa käytetään yleisesti moduulimittaa 600 x 400 mm ja sen osia ja kerrannaisia. Suomessa lavakorkeudeksi on määritelty 1 110 mm.

Euroopassa FEFCO:n Common Footpront -standardi ohjaa hedelmien ja vihannesten kuljetukseen käytettävien, pinoutuvien ja modulaarimitoitettujen aaltopahvien valmistusta.

CF-laatikoissa on märitellyt paikat ja mitat lukituskielekkeille ja -aukoille, jolloin pystytään varmistamaan pakkausten yhteensopivuus, pinotun kuorman vakaus ja hyvä ilmanvaihto. Mitat ovat 800 x 1200 mm tai tämän osat, 300 x 400 mm tai 400 x 600 mm.

4. Miten erilaiset pakkausmenetelmät huomioidaan?

Elintarvikepakkaukset voidaan suunnitella manuaaliseen pakkaamiseen, automaattipakkauslinjalle tai näitä yhdistelevään käyttöön.

Pienemmille määrille valmistettavien, manuaalisesti pakattavien laatikoiden ja koteloiden suunnittelussa huomioidaan helppo koottavuus, pakkaaminen ja suljettavuus.

Suuremmilla volyymeilla suunnitellaan automaattilinjalle tarkoitetut pakkaukset jotka voidaan avata, koota pakkausaihioihin, täyttää, sulkea, merkitä ja lavata automaattisesti.

5. Millaisia erikoismateriaaleja elintarvikekäyttöön valmistetaan?

Elintarvikekäyttöön soveltuvia materiaaleja kehitetään jatkuvasti lisää. Esimerkiksi rasvan ja kosteuden kestävyyteen on viime aikoina haettu uusia ratkaisuita. Perinteisesti kestävyys on saavutettu muoveilla – esimerkiksi maitotölkeissä käytetään muovitettua kartonkia. Viime aikoina tämän ohelle on kehitetty dispersiovärjäreillä saatavaa suojaa. Nämä vesiliukoiset suojat ovat elintarvikekelpoisia eivätkä vaikuta materiaalin kierrätettävyyteen. Dispersiovärjäreillä suojatut materiaalit myös kompostoituvat toisin kuin muovitetut materiaalit.

Myös erilaiset monikerrosrakenteet lisäävät elintarvikepakkausten käytettävyyttä ja suojaominaisuuksia. Me Pa-Hulla valmistamme esimerkiksi aaltopahvia, jossa on leivinpaperin kaltainen sisäkerros. Toisin kuin alumiinivuoat, soveltuvat tällaiset ratkaisut myös mikroaaltouuniin.