Haastattelu: Timo Jäske, K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja

Kohti vastuullisempaa ja materiaalitehokkaampaa päivittäistavarakauppaa

Suomessa on 1 200 K-kauppaa, joissa asioi päivittäin lähes 1,2 miljoonaa suomalaista ja joihin toimitetaan joka päivä yhteensä noin 4000 lavallista elintarvikkeita ja muita tuotteita.

Isona toimijana K-Ryhmä näkee sekä mahdollisuuden että kokee velvoitteen auttaa asiakkaitaan vastuullisten valintojen tekemisessä. Yksi K-kauppojen vastuullisuustyön tärkeä alue on materiaalitehokkaampien toimintamallien, tuotteiden ja pakkausten kehittäminen yhdessä tavarantoimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Haastattelimme K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtajaa, Timo Jäskeä aiheesta.

Miltä näyttää K-kauppojen vastuullisuustyö?

Vastuullisuustyömme keskittyy entistä enemmän asiakkaisiimme. Pyrimme helpottamaan asiakkaidemme vastuullisten valintojen tekemistä ja haluamme mahdollistaa nykyisille ja tulevien sukupolvien asiakkaillemme kestävän elämäntavan.

Yksi käytännön esimerkki tästä on 2020 lanseerattu Kiroileva-hiili hahmo, jonka avulla halutaan tehdä välillä vaikeistakin ilmastoasioista asiakkaillemme helpommin ymmärrettäviä ja kiinnostavia. Kiroilevan hiilen tarkoitus on toisaalta haastaa ja toisaalta tsempata ja kirittää sekä meitä että asiakkaitamme tekemään vastuullisia tekoja.

Teette paljon työtä materiaalitehokkaampien toimintamallien löytämiseksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Kaksi vuotta sitten liityimme elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, jossa kaupan alan järjestöjen lisäksi ovat mukana myös elintarvike- ja pakkausalan yrityksiä. Tavoitteena on ollut vähentää ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

K-kaupoissa olemme muun muassa kehittämällä tilaus- ja täydennysjärjestelmiä onnistuneet vähentämään yli 2 miljoona kiloa ruokahävikkiä vuodesta 2019.

Yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa olemme samaan aikaan myös vähentäneet muovia omien tuotemerkkien pakkaukissa 2019-2020 yhteensä 322 tonnia.

Nämä ovat merkittäviä saavutuksia, jotka motivoivat meitä jatkamaan materiaalitehokkuuden parantamista edelleen.

Miten kiertotaloutta ja kierrätettävyyttä edistetään K-kaupoissa?

Yhdeksi materiaalitehokkuuden tavoitteeksi olemme asettaneet tavarantoimittajien kanssa uusien mallien etsimisen, jotta valikoimiin saataisiin helposti kierrätettäviä pakkauksia ja kiertotaloustuotteita.

Olemme esimerkiksi parantaneet kierrätettävyyttä Pirkka lastenruoissa sekä mausteissa, joissa alumiini poistui pakkauksista ja saimme niistä kierrätyskelpoisia.

Pakkauksissa Pirkka wc- ja talouspaperit ovat hyvä konkreettinen esimerkki kiertotalouden edistämisestä. Keräämme kaupoissa syntyvää muovista pakkauskalvoa ja hyödynnämme nykyään tätä raaka-ainetta uudelleen omien brändituotteiden, kuten wc- ja talouspaperien pakkauksissa.

Mitä toivoisit pakkausalalta ja tavarantoimittajilta kestävämmän ja materiaalitehokkaamman vähittäiskaupan edesauttamiseksi?

Uusia materiaaleja on kehitetty ja saatavilla, kuten hyvänä esimerkkinä Woodly, mutta pakkausvalmistajat ja toimittajat eivät ole ottaneet näitä täysimääräisesti käyttöön. Pakkauslaiteinvestoinnit ovat kalliita ja uusien materiaalien sujuva toimiminen tuotannossa vaatii paljon testausta sekä tuotekehitystä.

Toivoisin, että toimittajia kannustettaisiin esimerkiksi joillakin tuilla ja/tai porkkanoilla uusien kokonaiskestävien ratkaisujen ja materiaalien käyttöön ottamiseen.

Maailmalla ollaan kokeiltu myös täysin pakkausmateriaalittomia kauppakonsepteja. Miltä näyttää tulevaisuuden K-kauppa?

Elintarvikkeiden turvallisuus, hygienia ja tuotteiden säilyvyys ovat aina lähtökohta, jonka pohjalta erilaisia malleja voi alkaa tutkia. Tämän takia voi olla haastavaa päästä täysin pakkausmateriaalittomiin kauppakonsepteihin vähittäiskaupassa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että materiaalitehokkuuden ja pakkausten saralla ei olisi paljon tekemistä vielä. Tärkeää on löytää tasapaino materiaalia ja ympäristöä säästävien pakkausratkaisujen ja tuotteiden säilyvyyden ja turvallisuuden välillä niin, että kokonaisuus on materiaalitehokkuuden kannalta optimoitu.