Pa-Hu kasvaa ja investoi

Maailma muuttui rajusti muutama vuosi sitten, kun pandemia tuli osaksi meidän kaikkien arkeamme. Tulevaisuuden ennustaminen muodostui liki mahdottomaksi ja toimintoja jouduttiin muovaamaan osin jopa lennosta. Niin myös meillä Pa-Hulla. Onneksemme hyvällä suunnittelulla, rohkeilla päätöksillä ja yhteen hiileen puhaltamisella pääsimme pitkälle. Tuotantomme saatiin pidettyä keskeytyksettä käynnissä ja myynti taipui uusiin toimintatapoihin kotikonttoreilta käsin. Digiloikka tai harppaus otettiin yhdessä asiakkaiden kanssa ja verkon yli tapahtuvat tapaamiset tahdittivat arkea. Liiketoimintaa kehitettiin ennakkoluulottomasti epävarmuustekijöistä huolimatta ja se tuotti hyvää tulosta. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 9,2 miljoonaa euroa ja iloksemme voimme todeta, että vuoden 2021 liikevaihdon kasvu tuohon verraten oli peräti 80 %. Toimitusjohtajamme Sara Raikamo katsoo ajanjaksoa ylpeänä, mutta puhuu mielellään myös tulevasta: ”Tämä nyt saavutettu kasvu-ura on lupaava ja meillä on vakaa aikomus pysyä sillä. Olemme jälleen investoimassa mm. uuteen tuotantoteknologiaan ja sen kehitykseen sekä panostamassa entistä enemmän prosesseihin ja niiden hallintaan. Nähdäkseni nyt saavutettu kasvu on vasta alkua”, hän toteaa.

Kasvu on monen tekijän summa. Olemme investoineet viime vuosina useampaan isoon hankkeeseen, jolla prosessejamme on voitu tehostaa sekä tuotantoamme skaalata entistä isommaksi. Suuria askeleita on otettu toiminnanohjausjärjestelmästä alkaen aina kasvaneeseen henkilöstömäärään. Uudet verkkosivut ja niiden mukanaan tuoma digitaalinen palvelukanava olemassa oleville asiakkaillemme on tuonut helppoutta sekä sujuvuutta ostamiseen sekä houkutellut uusia asiakkaita palveluidemme piiriin. Pakkaus- ja suojamateriaalien helppo ostaminen yhdestä paikasta on selvästi kilpailuetu, josta asiakkaamme pitävät ja hyötyvät. Myynnin nykyaikaiset prosessit ovat hioutuneet entistä paremmiksi CRM-ohjelmiston ja tietenkin ERP-ohjelmiston sekä niiden saumattoman yhteistyön ansiosta. Myyntitiimiä on vahvistettu myös rekrytoinnein ja nyt asiakkaitamme palvelee jo viisi myyntipäällikköä sekä kaksi myyntiassistenttia. Myyntijohtaja Janne Teliranta kuvailee kasvua kovaksi, mutta hallituksi. ”Liikevaihdon kasvu on seuraus pitkäjänteisestä työstä, laaja-alaisista onnistumisista eri osastoillamme sekä määrätietoisuudesta haastavinakin aikoina. Maailma ja myyntikenttä on muuttunut, mutta olemme olleet muutoksessa mukana aktiivisella otteella. Myynnissä olemme tietoisesti tähdänneet kovaan kasvuun ja hakeneet sitä kasvattamalla nykyisiä asiakkuuksiamme sekä panostamalla uusasiakashankintaan. Aaltopahvitehtaana sekä pakkaustarvikkeiden, kartonki- ja kovapahvituotteiden valmistajana meillä on mahdollisuus palvella hyvin monentyyppisiä asiakkaita ja tätä monipuolisuuttamme olemme päässeet myös hyödyntämään”, Teliranta tiivistää.

Pa-Hu tehdas

Tuotantomme on käynyt läpi LEAN-uudistuksen, jonka myötä toimintoja saatiin selkeytettyä sekä tehostettua. Tuotantotilojen lisäksi uudistuksia tehtiin myös organisaatiossa, sillä lähiesimiestyötä lisättiin ja selkeytettiin. Työntekijöiden vastuuta omasta työstä sekä tiimin sisällä lisättiin ja vuoropuhelua eri osastojen välillä lisättiin tietoisesti. Työntekijöiden määrä on kasvanut lähivuosina liki 50 %. ”Kasvu on aina mahdollisuus ja olemme saaneet uutta porukkaa ajettua hienosti sisään työtehtäviin tehokkaan perehdytyksen sekä lähiesimiestyön myötä”, kertoo tuotantopäällikkö Joonas Itkonen. Pa-Hu kantaa myös yhteiskuntavastuun ylpeänä ja siitä kertoo, että meillä on tällä hetkellä työntekijöitä peräti seitsemästä eri kansalaisuudesta. ”Meillä on lähiesimiehiä, joilla on kattava kielitaito ja tämä on mahdollistanut tehokkaasti myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkauksen sekä laadukkaan perehdyttämisen”, Itkonen toteaa tyytyväisenä.

Tuotantotiloja on päivitetty kasvavan liiketoiminnan vaatimuksiin ja parhaillaan on rakenteilla liki 2000 m2 uutta lämmintä varasto- ja tuotantotilaa. ”Nyt rakennettava tila on tehty vastaamaan suoraan asiakkaidemme tarpeita ja kasvavien tavaravirtojen vaatimuksia. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja tila on täydessä käytössä vielä tämän vuoden aikana”, toteaa tehtaanjohtajamme Marko Raikamo uudesta hallihankkeesta. Varasto- ja tuotantotilojen lisäksi hanke kattaa mittavan uudistuksen lastaus- sekä piha-alueisiin. Kiinteistön energia- ja ympäristötehokkuutta päivitetään myös samassa yhteydessä.

Kasvun eteen on työskennelty määrätietoisesti ja sama työ jatkuu edelleen. Tällä hetkellä käynnissä on hanke, jonka myötä haemme ISO 22000-sertifikaattia, jonka toivomme saavamme käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Hallihankkeen viimeistely ja loppuunsaattaminen on tämän vuoden isoimpia hankkeita ja vahvistaa myös tuotantoa, sillä koneita saadaan hieman uudelleenjärjesteltyä ja tuotantoamme jälleen tehostettua. Pa-Hu on päättänyt hakea myös Great Place to Work -sertifiointia tunnustuksena hyvästä työpaikasta ja henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan entistä tarkemmin sekä useammin. Digitaalisten palveluiden puolella kehitys jatkuu edelleen. Niin verkkosivuja kuin verkkokauppaa päivitetään toiminnallisuuksiltaan entistä asiakasystävällisemmiksi. Kotimaisena perheyrityksenä etenkin näinä geopoliittisesti haastavina aikoina meille on erittäin tärkeää tunnistaa ja tunnustaa juuremme. Tämän vuoksi olemme hakeneet myös Suomalaisen työn liiton jäsenyyttä sekä Avainlippu -tunnusta. Kasvua haetaan myös investoimalla fyysiseen konekantaan. ”Olemme saaneet Business Finlandilta merkittävän investointilainan, jonka myötä tulemme tekemään noin 1,5 miljoonan euron arvoisen tuotantoteknologisen kehityshankkeen”, Sara Raikamo kertoo. ”Uusi tuoteteknologia ja sen myötä hiottu tuotantolinja vahvistaa palveluvalikoimaamme entisestään ja mahdollistaa vahvalla kasvu-uralla pysymisen”, hän jatkaa.