Pakkaus vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen jopa ostopäätöksen jälkeen – 8 tapaa, joilla pakkaus rakentaa parempaa asiakaskokemusta

Pakkaus voi vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen monin tavoin. Se muodostaa mielikuvia, vahvistaa samastumisen tunnetta, inspiroi ja innostaa, kannustaa toimintaan, johdattaa kohti ostopäätöstä, ja rakentaa brändiuskollisuutta.

Lukemalla tämän blogin opit muun muassa, kuinka onnistunut pakkausratkaisu vaikuttaa asiakkaasi käyttäytymiseen ja mielipiteisiin, ja kuinka se tapahtuu käytännössä. Havainnollistamme tätä jakamalla kuluttaja-asiakkaasi ostopolun kahdeksaan vaiheeseen, joista jokaisessa asiakkaasi on vuorovaikutuksessa pakkausratkaisusi kanssa. Kuinka pakkaus vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen? Pakkaus on yksi keskeisimmistä kontaktipisteistä yrityksesi ja asiakkaidesi välillä. Loistavakaan tuote ei tuo tuloksia ilman toimivaa pakkausta. Joidenkin tuotteiden kuten elintarvikkeiden kohdalla pakkaus on keskeinen osa tuotteen käyttökokemusta. Sen vuoksi pakkaus on erinomainen keino viestiä tuotteesta ja sen ominaisuuksista, ja kannustaa asiakasta ostamaan.

Kaikki pakkauksen ominaisuudet – miltä se näyttää ja tuntuu, ja kuinka vaivatonta sen avaaminen ja kierrättäminen on – vaikuttavat asiakkaasi käyttäytymiseen ja luovat tärkeitä vuorovaikutustilanteita hänen kanssaan. Asiakas arvioi pakkauksia ja muodostaa samalla mielikuvan itse tuotteesta. Parhaimmillaan tämä arvio johtaa ostopäätökseen, suositteluun ja uudelleenostoihin.

Pakkauksen 5 tärkeää tehtävää: näin visuaalisesti miellyttävä ja käytännöllinen pakkaus vaikuttaa asiakkaasi käyttäytymiseen ja mielipiteiisin

1.Muodostaa positiivisia mielikuvia, jotka saavat tuotteen näyttämään houkuttelevammalta kuin kilpailevat vaihtoehdot.

2.Viestii asiakkaalle tärkeistä arvoista ja siten vahvistaa samastumisen tunnetta tuotteeseen ja brändiin.

3.Kannustaa asiakasta ostamaan.

4.Vakuuttaa asiakkaan siitä, että ostopäätös oli oikea valinta.

5.Kannustaa ostamaan tulevaisuudessa uudelleen ja suosittelemaan tuotetta muille.

Kerromme seuraavaksi, kuinka pakkaus auttaa sinua onnistumaan näissä tehtävissä asiakkaasi ostopolun eri vaiheissa.

Pakkaus houkuttelee asiakasta kohti ostopäätöstä ja brändiuskollisuutta – 8 eri vaihetta

Kaupassa asiakas havainnoi pakkauksia, muodostaa niistä mielipiteitä, harkitsee ostoa ja valitsee yhden pakkauksen muiden joukosta. Pakkauksen ja tuotteen arviointi jatkuu vielä senkin jälkeen, kun asiakas on tehnyt ostopäätöksen ja tuonut ostoksensa kotiin. Seuraavaksi kerromme, millä tavoin pakkaus vaikuttaa asiakkaasi käyttäytymiseen ostopolun eri vaiheissa.

1. Havainnointi ja vertailu on ensimmäinen kontaktipiste asiakkaan ja pakkauksen välillä

Asiakas tekee pakkauksesta visuaalisia havaintoja jo ensimmäisten sekuntien aikana, osan näistä tiedostamatta ja automaattisesti. Asiakas havainnoi tuotetta ja sen pakkausta kaikilla aisteillaan, joten kaikki niiden ominaisuudet vaikuttavat hänen kokemukseensa – esimerkiksi pakkauksen koko, paino, ulkonäkö, tuoksu ja jopa materiaalien tuntuma.

Kun ensivaikutelma on hyvä, ostopäätöksen mahdollisuus vahvistuu. Kannattaa siis panostaa visuaalisesti miellyttävään pakkaukseen, joka viestii yrityksen brändistä ja arvoista. Onnistunut pakkaus innostaa ja herättää ajatuksia.

Lisäksi asiakas vertailee pakkausta muihin, joten pakkauksen ainutlaatuinen visuaalinen brändi-identiteetti on erinomainen tapa vaikuttaa asiakkaan valintaan vaihtoehtojen välillä.

2. Mielikuva muodostuu arvoista ja brändistä viestimällä

Onnistunut pakkaus herättää asiakkaan huomion, välittää brändin viestejä, saa aikaan positiivisia tunteita ja ajatuksia ja rohkaisee ostopäätökseen. Kun pakkaus viestii selkeästi sellaisista brändin ydinarvoista, joihin asiakas voi samastua, positiivinen mielikuva vahvistuu.

Moni nykypäivän asiakas pitää tärkeänä yritysten vastuullisuutta ja vahvoja ympäristöarvoja. Pakkauksella yritys voi heijastella asiakkaalle tärkeitä arvoja ja vastata niihin. Ympäristötietoiseen kuluttajaan voi vedota esimerkiksi luonnolliselta näyttävä ja tuntuva pakkaus, joka ilmaisee selkeästi raaka-aineiden vastuullisen alkuperän.

3. Asiakas muodostaa käsityksen tuotteen laadusta pakkauksen perusteella

Asiakkaan silmissä pakkaus ja tuote ovat samaa kokonaisuutta, eikä hän siksi näe niitä välttämättä toisistaan erillisinä. Kun asiakas tekee havaintoja pakkauksesta, hän muodostaa sen perusteella käsityksen myös tuotteen laadusta, luotettavuudesta ja toimivuudesta.

Korkealaatuinen pakkaus peilautuu asiakkaan mielessä suoraan brändimielikuvaan ja brändin tasokkuuteen. Pakkausratkaisuista ei siis kannata tinkiä. Panosta sen sijaan kestävään ja tyylikkääseen pakkaukseen, joka vahvistaa positiivista mielikuvaa myös sen sisältämästä tuotteesta.

4. Ennen ostopäätöstä asiakas huomioi vielä käytännöllisyyden

Jos tuote ja pakkaus ovat muilta osin vakuuttavia, saattaa asiakas arvioida pakkausta vielä käytännöllisestä näkökulmasta, ja tehdä ostopäätöksen arvionsa perusteella. Esimerkiksi ympäristötietoinen ja materiaalikriittinen kuluttaja, joka haluaa välttää hävikkiä, saattaa vältellä muovipakkauksia. Moni kuluttaja haluaa varmistua siitä, että pakkaus on turvallinen ja käyttötarkoitukseensa soveltuva.

Kaupan hyllyltä tuotteen ostaessaan asiakas joutuu usein kantamaan pakkauksen itse kotiin, minkä vuoksi hän saattaa suosia helposti kannettavaa pakkausta. Liian painava pakkaus turhauttaa kantajaa. Liian heppoinen pakkaus taas ei kestä tuotteen painoa, vaan saattaa hajota matkalla.

5. Parhaimmillaan onnistunut pakkaus johdattaa ostopäätökseen

Kaikki edellä mainitut vaiheet johdattavat asiakasta kohti ostopäätöstä. Toisinaan asiakas käy nämä vaiheet läpi äärimmäisen nopeasti, jopa sekunneissa. Onnistunut pakkaussuunnittelu vetoaa tällöin asiakkaan intuitioon, ja kannustaa ostamaan.

Ainutlaatuisen asiakaskokemuksen rakentaminen ei suinkaan pääty vielä tähän. Voit vaikuttaa asiakkaasi käyttäytymiseen ja mielipiteisiin vielä ostopäätöksen jälkeen, ja turvata kokonaisuudessaan onnistuneen asiakaskokemuksen. Seuraavaksi kerromme miten.

6. Ostopäätöksen jälkeen asiakas hakee varmuutta valinnalleen

Asiakaskokemus muovautuu vielä pitkään senkin jälkeen, kun asiakkaasi on tuonut pakkauksen ja tuotteen mukanaan kotiin. Tässä vaiheessa asiakkaasi haluaa varmistua siitä, että hän on tehnyt oikean päätöksen ostaessaan tuotteen. Siispä hän jatkaa ostoksensa arviointia ja hakee vahvistusta päätökselleen.

Visuaalisesti miellyttävä ja käytännöllinen pakkaus, jonka käsittely ja hävittäminen on helppoa, vahvistaa positiivista mielikuvaa vielä pitkään ostopäätöksen jälkeen. Samalla se vahvistaa asiakkaasi kokemaa varmuutta ostopäätöksestään.

Ostoksen jälkeisistä vaiheista huolehtiminen vaikuttaa siihen, että asiakaskokemus on kokonaisuudessaan onnistunut. Mitä tyytyväisempi asiakkaasi on, sitä todennäköisemmin hän ostaa tuotteitasi uudelleen tai suosittelee yritystä tai brändiä tuttavilleen.

7. Pakkauksen avaaminen on osa asiakaskokemusta

Pakkauksen avaaminen on yllättävän tärkeä osa asiakaskokemusta. Ajankohtainen osoitus tästä on esimerkiksi unboxing-videoiden suosio sosiaalisessa mediassa. Unboxing-videot ovat digitaalisilla alustoilla julkaistuja sisältöjä, joissa esimerkiksi verkkokauppa-asiakas tai lahjan vastaanottaja avaa pakkauksen esitelläkseen sisältä löytyviä tuotteita. Miellyttävä avauskokemus on siis keino huolehtia paitsi asiakaskokemuksesta myös brändisi näkyvyydestä verkossa.

Avauskokemukseen vaikuttaa ensisijaisesti avaamisen helppous. Sen tulee olla miellyttävää ja innostavaa, eikä siihen saa kulua kohtuuttomasti aikaa. Pakkauksen sisälle voi jättää personoidun viestin, joka saa asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi ja rakentaa siten asiakkaan ja brändin välille vahvemman suhteen.

Ylipakkaamista kannattaa välttää, sillä se tekee pakkauksista vaivalloisempia avata ja kierrättää, mikä vaikuttaa kielteisesti asiakaskokemukseen. Lisäksi tarpeettomien pakkaustäytteiden aiheuttama sotku voi turhauttaa asiakastasi.

8. Pakkauksen kierrättäminen tai uudelleenkäyttö on tilaisuus viimeistellä erinomainen asiakaskokemus

Pakkauksen hävittämisen, kierrättämisen tai uudelleenkäytön pitäisi olla erityisen helppoa. Hyvä pakkaussuunnittelu ja laatikkoon painetut kierrätysohjeet auttavat asiakasta hävittämään pakkauksen oikein ja ympäristöystävällisesti. Kierrättäminen voi olla tärkeä osa asiakaskokemusta erityisesti ympäristötietoiselle kuluttajalle.

Kaunis ja kestävä pakkaus kannustaa keksimään sille uusia käyttötarkoituksia. Uusiokäytössä pakkaus voi herättää samanlaisia positiivisia tunteita ja ajatuksia kuin kuluttajan havainnoidessa sitä ensimmäistä kertaa kaupan hyllyllä. Näin saat parhaan hyödyn pakkauksesi brändäys- ja viestintämahdollisuuksista. Kuinka pakkaus vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen verkkokaupassa? Vaikka verkkokauppa-asiakas ei tyypillisesti havainnoi, tunnustele tai arvioi pakkauksia ennen ostopäätöstä, on pakkaus silti tärkeä osa hänen asiakaskokemustaan. Verkkokaupassakin pakkaus vaikuttaa siihen, millaiseksi asiakkaasi kokee ostamansa tuotteen laadun, ja millaisia valintoja hän sen perusteella tekee.

Hyvällä verkkokauppapakkausratkaisulla voi saada aikaan toimintaa. Verkkokauppa-asiakas voi pakkauksen perusteella olla tilaamatta uudestaan, palauttaa tuotteen tai reklamoida siitä, vaikka tuotteessa itsessään ei olisikaan vikaa. Siksi verkkokauppapakkausten tulisi olla huoliteltuja, siistejä ja innostavia.

Onnistunut pakkausratkaisu inspiroi, herättää tunteita ja vaikuttaa kuluttajiin – siispä siihen kannattaa panostaa

Pakkaus on siis erinomainen tapa vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen positiivisella ja inspiroivalla tavalla – niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Onnistunut pakkaus kannustaa ostopäätökseen, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa brändiuskollisuutta. Tyytyväinen asiakas on potentiaalinen ostaja myös tulevaisuudessa ja kertoo muille positiivisesta kokemuksestaan.

Jos tarvitset apua onnistuneen pakkausratkaisun löytämiseen, tiedät keneen ottaa yhteyttä. Luodaan yhdessä ainutlaatuinen asiakaskokemus!