Verkkokaupan pakkausten suunnittelu: Ota nämä 4 asiaa huomioon

Toisin kuin kivijalkakaupassa, verkkokaupan asiakas ei yleensä tee ostopäätöstään vertailemalla tuotteiden pakkauksia toisiinsa. Tämän vuoksi harva verkkokauppa miettii pakkausratkaisujaan vaan lähettää tuotteensa asiakkaalle vaatimattomissa ja brändäämättömissä pakkauksissa. Parhaan asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden takaamiseksi verkkokauppojenkin olisi tärkeää huomioida, kuinka pakkaus vaikuttaa siihen, millaiseksi kuluttaja kokee esimerkiksi tuotteen laadun ja brändin arvot.

Miksi laadukas pakkaus on erityisen tärkeä verkkokaupassa?

Verkkokaupan pakkauksella on useita tehtäviä. Pakkaus esimerkiksi vastaa asiakkaan odotuksiin tuotteen laadusta ja yrityksen arvoista. Kerromme nyt neljä syytä, miksi pakkausvalinnalla on merkitystä myös verkkokaupassa.

1. Pakkaus vaikuttaa siihen, kuinka asiakas kokee tuotteen laadun

Vastaanottaessaan verkkokauppatilauksensa asiakas havainnoi pakkausta samalla tavalla kuin kivijalkaliikkeessä vieraillessaan. Asiakas havainnoi esimerkiksi pakkauksen tuntumaa, tuoksua, painoa ja ulkonäköä, ja tekee tulkintoja tuotteen laadusta, luotettavuudesta ja toimivuudesta. Dotcom Distributionin mukaan 61% verkkokaupan ostajista on sitä mieltä, että laadukas pakkaus saa brändin vaikuttamaan tasokkaammalta.

Asiakkaan silmissä pakkaus ja sen sisältämä tuote ovat siis samaa kokonaisuutta. Jos asiakas kokee pakkauksen korkealaatuiseksi, siirtyy tämä mielikuva myös tuotteeseen, jonka pakkaus sisältää, sekä sen brändiin. Pakkauksen perusteella asiakas voi myös olla tilaamatta uudelleen, palauttaa tuotteen tai tehdä reklamaation, vaikka tuotteessa itsessään ei olisikaan vikaa.

2. Laadukas pakkaus suojaa tuotteita kuljetuksessa

Pakkaus suojaa verkkokauppatilausta kuljetuksessa asiakkaan luo. Se ei saa avautua itsestään ja tuotteen pitää pysyä paikallaan. Tuotetta voidaan tarvittaessa suojata ja tukea pakkaustäytteillä, mutta jos pakkaus on suunniteltu kooltaan tuotteelle sopivaksi, ylimääräisten täytteiden käyttöä voidaan vähentää.

Verkkokaupan näkökulmasta on tärkeää myös pakkausten hyvä lavautuvuus ja lastattavuus, etenkin jos verkkokauppa toimittaa volyymiltään suuria tilauksia. Tämä helpottaa tarvittaessa myös tuotteen palauttamista. Laadukkaalla ja kestävällä pakkauksella ehkäistään myös hävikkiä minimoimalla tuotteille aiheutuvat vahingot. Näin myös kuljetuksessa hajonneiden tuotteiden muodostama ympäristöhaitta on vältettävissä.

3. Pakkauksella voi viestiä brändistä ja sen arvoista

Pakkaus on yksi verkkokaupan markkinointikanavista, ja sillä on mahdollista erottua kilpailijoista, luoda positiivista brändimielikuvaa ja viestiä esimerkiksi ympäristöarvoista. Parhaimmillaan pakkaus herättää tunteita ja ajatuksia brändiä kohtaan ja jättää vahvan muistijäljen.

Pakkauksen brändiviestin tulisi olla yhteensopiva asiakaskunnan arvojen kanssa, sillä asiakkaat heijastelevat pakkauksen viestimiä arvoja omiinsa. Moni nykypäivän asiakas pitää esimerkiksi vastuullisuutta ja ympäristöarvoja tärkeänä. Postin suuressa verkkokauppatutkimuksessa selvisi, että lähes 70% suomalaisista verkko-ostajista kokee esimerkiksi pakkausmateriaalin ekologisuuden tärkeäksi, joten käsittelemättömät, kierrätettävät tai uusiokäytettävät materiaalit ovat suorin tapa viestiä yrityksen ympäristöarvoista.

4. Asiakaskokemus koskee pakkauksen koko elinkaarta

Pakkauksen avauskokemus on tärkeä osa verkkokaupan asiakaskokemusta. Avaamisen tulisi olla helppoa, miellyttävää ja innostavaa. Siihen ei saa kulua liikaa aikaa, eikä se saa aiheuttaa sotkua. Avauskokemusta voi täydentää esimerkiksi pakkaukseen painetuilla avausohjeilla sekä personoiduilla viesteillä, jotka saavat asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi ja luovat asiakkaan ja brändin välille vahvemman suhteen.

Asiakaskokemus ei pääty myöskään pakkauksen avaamiseen ja tuotteen käyttöönottoon. Kestävää, laadukasta ja ulkoasultaan miellyttävää pakkausta on mahdollista uusiokäyttää moniin tarkoituksiin, jolloin myös pakkauksen brändäyksestä ja viestintämahdollisuuksista saadaan irti paras mahdollinen hyöty.

Myös pakkauksen kierrättämisestä tulisi tehdä mahdollisimman helppoa. Kierrätysohjeet voivat auttaa asiakasta hävittämään pakkauksen oikein ja ympäristöystävällisesti. Helpointa on kierrättää pakkaus, jossa on käytetty vain yhtä materiaalia, jolle on olemassa oma keräysastiansa useimpien taloyhtiöiden kierrätyspisteissä.

Tarkistuslista verkkokaupan pakkausten valintaan

Verkkokaupan pakkausratkaisuja suunnitellessa kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

-Asiakaskokemus kokonaisuutena – avaamisesta kierrättämiseen

-Kestävyys kuljetuksessa sekä oikeanlaiset mitat ja pakkaustäytteet

-Hyvä lavautuvuus ja lastattavuus

-Markkinointi- ja brändäysmahdollisuudet

-Arvoista viestiminen pakkaussuunnittelun kautta

-Ympäristöystävälliset materiaalit, uusiokäyttö ja kierrättäminen

Myös verkkokaupan pakkaussuunnittelussa tulee siis huomioida kaikki asiakaskokemukseen vaikuttavat näkökulmat. Onnistuessaan verkkokauppapakkaus parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa brändiuskollisuutta. Tyytyväinen asiakas voi jakaa onnistunutta kokemustaan muidenkin korville.

Jos haluat tietää lisää verkkokaupan pakkaussuunnittelusta, tutustu pakkausoppaaseemme tai ota yhteyttä!