Aineisto-ohjeet

Sujuvan yhteistyön varmistamiseksi suosittelemme noudattamaan ohjeitamme painoaineiston valmistamisessa.

Aineisto-ohjeet

Työnkulku lineaarisesti

 1. Pakkauksen rakenteen suunnittelu yhteistyössä suunnittelijoidemme kanssa.
 2. Kun rakenne on valmis, sinulle toimitetaan sähköpostiisi rakenne- eli stanssikuva PDF-formaatissa. Stanssi on valmistettu 1/1-kokoon, joten voit hyödyntää sitä sellaisenaan painoaineiston suunnitteluun. Älä kuitenkaan koskaan tee siitä peilikuvaa.
 3. Voit joko sijoittaa PDF-tiedoston omaan tiedostoosi, tai sitten avata stanssikuvan suoraan esimerkiksi Illustrato​riin ja valmistaa aineiston siihen.
 4. Laita stanssi omalle tasolleen ja anna tasolle nimi: STANSSI.
 5. Tee sitten omaa aineistoasi varten lisää tasoja edellisen alle.
 6. Varmista, että käytät CMYK-värimaailmaa ja lisäät käyttöösi vain ne PANTONE-lisävärit, joilla työ lopulta painetaan.
 7. Kun aineisto on valmis, varmista, että linkitetyt kuvat on oikein värieroteltu ja niissä on riittävä resoluutio. Kuvat on eroteltava väriprofiilien avulla RGB:stä CMYK:iin huomioiden painotalon kokonaisvärimäärä ja pisteenkasvu. Päällystetty ja päällystämätön paperi vaatii erilaista värierottelua. Tarkista myös, että kuvien resoluutio vastaa painotekniikkaa. Ihannetapauksessa kuvaresoluutio on kaksinkertainen rasterin linjatiheyteen verrattuna. Rasterinlinjatiheys määräytyy käytetyn paperin ja painokoneen mukaan. Resoluution tulisi olla kaksinkertainen rasterin linjatiheyteen verrattuna. (2 x 2,54 x rasterin linjatiheys l/cm).
  Yleispäteväohje kuvaresoluutioksi on 1/1-koossa 300 dpi. Viivakuvat ja logot 1/1-koossa 1200 dpi.
 8. Tarkista, ettet ole käyttänyt työssäsi alle 6 pt:n tekstikokoa ja muista, että pienen tekstin lukeminen voi olla hyvin haastavaa.
 9. Konvertoi kaikki tekstit/fontit vektoreiksi vain, jos olet varma ettei niitä tarvitse myöhemmin korjata.
 10. Varmista, että väriylitys/leikkuuvara/bleed on määritelty kaikille niille elementeille, joiden on yllettävä reunaan saakka. Pienemmissä tuotteissa väriylitys on hyvä olla 5 mm ja suuremmissa mainospainotuotteissa 10 mm. Väriylitys tarkoittaa sitä, että painoaihio jatkuu leikkuureunan/stanssin yli 5 mm tai 10 mm.
 11. Jos tuotteeseen tulee liimasaumallinen läppä, poista väri ja mahdollinen lakkaus sauman alueelta. Painoelementtiin tehdään liimaläpän puolelle ulottuva värinylitys 5/10 mm, mikäli sen on tarkoitus jatkua liimasaumaan saakka.
 12. Tallenna lopuksi tiedosto yksiselitteisellä/tunnistettavalla/kuvaavalla nimellä ilman ääkkösiä.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin aineiston suunnittelussa

Käytä lisävärejä harkiten, sillä jokaisesta väristä valmistetaan oma pelti ja jos käytössä on useita lisävärejä kuluu painokoneen kuntoonlaittoon ja kohdistukseen huomattavasti enemmän aikaa. Muistathan myös, että tuotannon tehostamiseksi voidaan samalle arkille asemoida useita eri dokumentteja, jolloin dokumenteissa käytössä olevat lisävärit vastaavasti kasvattavat lisävärien määrää per arkki. Vain poikkeustapauksissa kannattaa lisävärejä käyttää useampia kuin kaksi. Mikäli haluaisit käyttää useampia lisävärejä, suosittelemme konsultoimaan Pa-Hua.

PANTONE lisävärikartoista: Jos työsi painetaan päällystetylle materiaalille, valitse värit PANTONE Solid Coated -kartasta – tällöin värikoodi merkitään PANTONE 485 C. Jos työsi painetaan päällystämättömälle mattapinnalle, valitse värit PANTONE Solid Uncoated -kartasta – tällöin värikoodi merkitään PANTONE 485 U.

Rikasmusta eli voimakas musta (suuriin väripintoihin) syntyy seuraavilla väriarvoilla:
40 % cyan (C)
30 % magenta (M)
30 % keltainen (Y)
100 % musta (K)

Älä käytä alle 7 pt:n valkoista negatekstiä nelivärimustan tai värilllisen taustan päällä, näin vältetään kohdistusheitot painojäljessä.

Suosittelemme käyttämään yli 0,25 pt:n linjapaksuutta. Poikkeustapauksissa useasta osaväristä muodostuvalle linjalle tai monivärisen taustan päällä olevalle negalinjalle on paksuudeksi määriteltävä vähintään 1 pt.

Aineiston toimitus

Voit toimittaa aineiston meille kahdella tavalla: Joko avoimena taittotiedostona tai sitten suljettuna painovalmiina PDF-tiedostona. Mikäli olet epävarma leikkuuvarojen suuruudesta, kuvien värierottelusta tai muusta painoteknisestä säätämisestä toimita aineisto avoimena tiedostona, fonttien ja linkitettyjen tiedostojen kanssa pakattuna esim. zip-formaattiin. Valmistamme paino-PDF-tiedoston täällä meillä.

Kummassakin tapauksessa liitä mukaan vedos-PDF, josta näemme miltä lopputuloksen tulee näyttää.

Suljetun painovalmiin PDF-tiedoston tallennus/export/tulostus:

 • kuvat on jo etukäteen värieroteltu (CMYK/lisävärit)
 • resoluutio vastaa käytettävää painotekniikkaa
 • lisätään leikkuumerkit ja 30 mm tyhjää tilaa jokaiselle sivulle
 • mahdolliset fontit sisällytetään tiedostoon
 • värierottelua ei tehdä tai ICC-profiileja liitetä tiedostoon
 • overprint säilytetään.

Aineiston SIIRTÄMINEN

Toimita aina: näyttövedos ja painoaineisto. Varmista, että näyttövedoksessa näkyy myös stanssi. Mikäli toimitat valmiin paino-PDF-tiedoston, tee niitä kaksi. Toisen tulee olla ilman stanssia ja toinen stanssin kanssa. Mikäli toimitat avoimen taittotiedoston, kannattaa kokonaisuus pakata siirtoa varten esim. zip-formaattiin.

Sähköpostitse: aineisto@pa-hu.fi
liitteiden koko maksimissaan yhteensä 20 megaa.

FTP:llä: ftp.pa-hu.fi
käyttäjänimi: pahu
salasana: pahu
Muistathan ilmoittaa FTP-siirrosta sähköpostitse, aineisto@pa-hu.fi

Kysyttävää?

aineisto@pa-hu.fi