ISO 14001 ja ISO 9001

Sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät

Sertifiointi tarkoitta, että riippumaton kolmas osapuoli valvoo, että ympäristö- ja laatutyö ylittävät standardin asettamat vaatimukset.

Pa-Hulla on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä ja ISO 9001 -sertifioitu laatuhallintajärjestelmä.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

ISO 9001 puolestaan on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Sen tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.