Uutiset

Innovatiivinen Safety Box suojaa rokottajia tartunnoilta ja edistää kestävää kehitystä

Käytettyihin rokoteneuloihin ja ruiskuihin liittyy merkittävä tartuntariski. Vaara sairastua kasvaa, kun on kyse suurista maailmanlaajuisista rokotekampanjoista. Tähän ongelmaan on kuitenkin olemassa ratkaisu – ja se valmistetaan pahvista. Safety Box on Pa-Hun innovaatio, joka on suojellut rokottajien terveyttä esimerkiksi Unicefin, erilaisten YK:n alaisuudessa toimivien järjestöjen sekä monien maiden terveysministeriöiden rokotuskampanjoissa jo 90-luvulta alkaen. Mikä tekee tästä pahvilaatikkoratkaisusta erityisen? Syitä on monia, ja avaamme niitä tässä artikkelissa. Jatka lukemista, niin opit muun muassa:

- Mikä Safety Box on ja kuinka se parantaa rokottajien turvallisuutta

- Miksi pahvinen ratkaisu on omiaan esimerkiksi Unicefin kohdemaiden tarpeisiin

- Kuinka innovaatiomme edistää kestävää kehitystä

Mikä Safety Box on?

Safety Box on Pa-Hun kehittämä kertakäyttöinen pahvilaatikko, joka on luotu suojaamaan rokottavaa henkilöstöä käytettyjen ruiskujen ja neulojen aiheuttamilta tartunnoilta. Ratkaisun avulla rokotuskampanjoissa käytettävät neulat ja ruiskut on mahdollista ottaa talteen ja hävittää turvallisesti. Yksi laatikko voi pitää sisällään jopa sata kahden millilitran ruiskua ja neulaa.

Käyttöominaisuuksiltaan Safety Box soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Unicefin kohdemaissa sekä esimerkiksi kosteissa olosuhteissa. Käytettävä kartonki on erinomainen vaihtoehto muoville, ja se täyttää korkeimmat hygienia- ja turvallisuusstandardit.

Safety Box jäteastia käytetyille ruiskuille

Pa-Hu toimittaa Safety Boxeja pääsääntöisesti päiväntasaajan eteläpuoliseen Afrikkaan, Aasian maihin sekä Keski-Amerikkaan. Laatikko on ollut maailmanlaajuisesti käytössä esimerkiksi WHO:n, muiden YK-järjestöjen sekä monien maiden terveysministeriöiden rokotusohjelmissa jo yli 25 vuoden ajan.

Tärkeintä on terveydenhuollon henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden takaaminen

Safety Box -tuotteen ensimmäinen versio kehitettiin 1990-luvun alussa. Tarve tällaiseen ratkaisuun lähti silloin Unicefin taholta. Siihen aikaan monilla rokotettavilla Unicefin rokotuskampanjoiden kohdemaissa oli AIDS tai hepatiitti B. Käytetyt neulat aiheuttivat tuolloin tartuntariskin rokottavalle henkilöstölle.

Järjestöllä oli siis tarve kehittää toimiva ratkaisu suuriin rokotuskampanjoihin, jotta käytetyt ruiskut ja neulat voitaisiin hävittää turvallisesti. Alussa käytettiin aaltopahvista tehtyä laatikkoa, mutta materiaalin läpi pistävät neulat aiheuttivat vaaratilanteita. Monet rokotteita jakaneet terveydenhuollon ammattilaiset sairastuivat, kun laatikoista läpi tulevat neulat pistivät heitä.

Pa-Hu sai tuolloin tiedon näistä haasteista ja alkoi kehittää parempaa ratkaisua. Unicef käyttää Pa-Hun Safety Boxeja vielä tänä päivänäkin.

Safety Boxin merkitys turvallisessa rokotelogistiikassa ei ole suinkaan vähäinen. Esimerkiksi viime vuonna maailmalle lähti 12 miljoonaa Pa-Hun tuottamaa laatikkoa. Kun tähän lukuun lisää kaksi nollaa, saa käsityksen siitäkin, kuinka valtavan määrän käytettyjä neuloja ja ruiskuja ratkaisulla voi hävittää turvallisesti.

Unicef on edelleen tärkeä toimija kansainvälisissä rokotekampanjoissa

YK ja monien maiden terveysministeriöt ulkoistavat omat terveys- ja rokotuskampanjansa ja niiden organisoinnin hyvin usein Unicefille. Järjestöllä on nimittäin ylivoimaisen tehokas logistinen organisaatio, johon kuuluu esimerkiksi välivarastoja ympäri maailmaa, kulkuneuvoja, kylmäkuljetusketjuja ja muita vaadittuja laitteistoa.

Tyypillisesti Unicef tilaakin Safety Box -ratkaisuja Pa-Hulta omille toimeksiantajilleen maailmanlaajuiseen tarpeeseen. Esimerkiksi COVID-19-rokotuskampanjat onkin useissa maissa ulkoistettu juuri Unicefille.

Miksi pahvinen ratkaisu soveltuu parhaiten suurten rokotekampanjoiden tarpeisiin?

Logistiikka, raaka-aineet, jätteiden hävittäminen sekä hygienia ja turvallisuus ovat tyypillisiä haasteita rokotuskampanjoiden järjestämisessä. Haasteet kytkeytyvät läheisesti juuri ruiskujen ja neulojen turvalliseen säilyttämiseen ja tuhoamiseen. Eurooppalaisissa sairaaloissa ruiskujen ja neulojen hävittämiseen käytetään pääsääntöisesti muovisia laatikoita. Unicef kuitenkin käyttää mieluummin pahvista valmistettuja vaihtoehtoja. Syitä on monia – niin taloudellisia kuin turvallisuuteen liittyviä.

Turvallisuudesta huolehditaan hävittämällä pakkaukset polttamalla

Pahvilaatikko on ylivoimainen ratkaisu, sillä se on mahdollista hävittää polttamalla, suoraan käyttöpaikalla. Tartunnan riski olisi nimittäin huomattava, jos laatikko otettaisiin uudelleen käyttöön. Tämä ei ole enää ongelma, kun neulat sulavat polttaessa. Polttamiseen käytetään kuljetettavia ja perusteellisesti testattuja uuneja, jotka on suunniteltu ja mitoitettu juuri tähän käyttötarkoitukseen. Korkeat lämpötilat pitävät huolen, ettei polttamisesta synny terveydelle vaarallisia kaasuja, vaan pelkästään vettä ja hiilidioksidia. Uunien käyttö on helppoa, eikä vaaranna henkilökunnan turvallisuutta.

Pahvipakkaukset ovat kustannustehokkaita ja ekologisia

Safety Box on myös kustannustehokas ratkaisu. Pahvilaatikot voidaan kuljettaa kohdemaahan litteinä, jolloin ne vievät vain murto-osan kasatun laatikon tilasta, ja ne voidaan koota kohteessa. Kasattuna se on kuitenkin tiivis, eikä ohuinkaan neula pääse läpi saumoista tai rakenteista.

Pahvinen ratkaisu on erinomainen vaihtoehto muoville. Muovilaatikko on itsessään ympäristöhaitta, jos se jää luontoon. Muovisen laatikon hävittäminen polttamalla ei myöskään ole vaihtoehto myrkyllisten kaasujen vuoksi. Ne ovat myös kalliimpia ja niiden kuljetus on hankalaa, sillä niitä ei voida kuljettaa litteänä.

Pitkän tuotekehityksen tulos, joka täyttää WHO:n asettamat tiukat laatuvaatimukset

Safety Box -ratkaisun taustalla on pitkä ja perusteellinen tuotekehitysprosessi ja monivaiheisia testejä. Toimintavarmuutta ja turvallisuutta on testattu kymmenellä eri osa-alueella jo kauan ennen WHO:n virallista, kolmannen osapuolen vahvistamaa sertifiointia.

Pa-Hu suunnitteli prototyyppejä eri materiaaleille, ja lopulta yksi niistä täytti kaikki vaaditut ominaisuudet. Testeissä korostui erityisesti kaksi ratkaisevan tärkeää kriteeriä:

Neulat eivät saaneet puhkaista laatikkoa. Käytännössä tätä testattiin pudottamalla neuloilla täytetty laatikko sata kertaa pöydältä lattialle. Tämän jälkeen tarkistettiin, ettei neuloja ollut päässyt materiaalista läpi. Koska laatikoita oli määrä käyttää erityisesti trooppisissa olosuhteissa, tuli niiden sietää kosteutta. Prototyyppejä testattiin hauduttamalla niitä 36 tuntia astiassa, jossa oli lämmintä vettä. Tämän jälkeen laatikko nykäistiin pois hauteesta.

Jos neulat eivät puhkaisseet laatikkoa näissä pudotus- ja haudutuskokeissa, voitiin prototyyppi hyväksyä seuraavaan vaiheeseen.

Safety Boxin kaltaisten tuotteiden valmistajia on nykyään muitakin kuin Pa-Hu. Unicefin kaltaisten organisaatioiden toimittajaksi pääseminen kuitenkin edellyttää, että tuotteella on riippumattoman laboratorion myöntämä sertifiointi, joka osoittaa, että tuote on testattu WHO:n asettamien standardien mukaisesti.

Sertifioituja valmistajia on koko maailmassa tällä hetkellä vain neljä tai viisi. Pa-Hu on yksi näistä harvoista. WHO:n sertifiointi edellyttää, että tuote on valmistettu luonnonkuidusta sekä erikoislaminaatista. Tuote ei saa aiheuttaa polttaessa myrkyllisiä kaasuja, ja materiaalin täytyy olla maatuvaa.

Pa-Hun Safety Box on kestävää kehitystä edistävä innovaatio, joka ratkaisee rokotuslogistiikan haasteita ympäri maailmaa

Safety Box edistää kestävää kehitystä ottamalla huomioon ihmiset, ympäristön ja talouden.

1. Innovaatio suojelee rokottavaa henkilökuntaa käytetyistä neuloista aiheutuvilta tartunnoilta.

2. Ekologinen kartonki on ympäristöystävällisempi vaihtoehto muoville. Lisäksi pakkaus voidaan polttaa turvallisesti, ilman myrkyllisiä kaasuja.

3. Laatikon materiaali ja kuljetustapa ovat kustannustehokkaita, sillä Safety Box voidaan kuljettaa litteänä pienessä tilassa ja koota kohteessa.

Pa-Hun Safety Box on standardituote, joka on heti saatavilla valikoimassamme Unicefin ja WHO:n vaatimusten mukaisessa viiden litran koossa. Laatikko on samankokoinen kuin Euroopassa yleisesti käytetyt muoviset vastineensa. Viikoittaiset valmistusmäärämme ovat suuria ja laatikkomme menevät heti käyttöön ympäri maailmaa. Erityisesti COVID-19 variantteineen on lisännyt Safety Boxien kysyntää. Vaikka laatikoita valmistetaan paljon ja akuuttiin tarpeeseen, on äärimmäisen korkea laatu aina tärkein prioriteettimme.