Uutiset

Kierrätys- tai ensikuitu? Näin toimii kiertotalous aaltopahvin kohdalla

“Haluamme, että pakkauksemme ovat 100% kierrätyskuidusta” on toive jonka usein kuulemme.

Oletus useimmiten on, että kierrätyskuidusta valmistetun pakkauksen ympäristövaikutus automaattisesti on pienempi, kuin neitseellisestä kuidusta valmistetun. Ensisilmäyksellä tämä vaikuttaakin järkevältä, mutta niin kuin usein on, tämäkään asia ei ole niin suoraviivainen, kuin luulisi. Valaistakseen aaltopahvin kierrätykseen ja kiertoon liittyviä vaikutuksia ja tosiasioita, haastattelimme Stora Enson Packaging Material liiketoiminnan vastuullisuusjohtajaa, Jesse Repiä.

K: Kierrätyksestä on tullut kuuma aihe, kun pyrimme siirtymään yhä lähemmäs kiertotaloutta. Miltä näyttää kiertotalous aaltopahvipakkausten tapauksessa?

V: Metsäteollisuus on tärkeä osapuoli EU:n kiertotaloussuunnitelman toteuttamisessa hiiltä sitovien ja suuressa mittakaavassa kierrätettävien materiaalien tuottajana.

Kun puhutaan aaltopahvista, tilanne näyttää hyvältä. Aaltopahvi on yksi kierrätetyimmistä pakkausmateriaaleista. Aaltopahvin kierrätysaste on Euroopassa 80% ja Suomessa 90%*. Samaan aikaan kierrätetyn kuidun suurin käyttökohde on aaltopahvi**.

Puukuitua voidaan kuitenkin kierrättää ainoastaan 5-7 kertaa. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin (oletuksena 100% kierrätysaste ja nollakasvu) joka viidettä tai seitsemättä pahvilaatikkoa varten tarvitaan ensikuitua. Ilman uutta kuitua, on arvioitu, että aaltopahvin raaka-aine loppuisi viikkojen sisällä.

Elinkaarensa lopussa, 5-7 kierron jälkeen, puukuituja voidaan käyttää bioenergian ja lämmön tuottamiseen.

K: Onko kierrätyskuidusta valmistettu pakkaus parempi ympäristönäkökulmasta kuin ensikuidusta valmistettu?

V: On kolme huomioitavaa seikkaa, kun määrittelemme mikä materiaali on ympäristön kannalta suotuisampi; pakkauksen loppukäyttö, valmistuksen sijainti ja valmistuksen rakenne.

Ensinnäkin, pakkauksen loppukäytöllä on suuri merkitys. Jos pakkaamme elintarvikkeita, meidän on noudatettava elintarviketurvallisuuden vaatimuksia. Usein elintarviketuotteet eivät saa olla suorassa kontaktissa kierrätyskuidun kanssa. Jos pakataan elintarvikkeita kierrätyskuitua sisältävään pakkaukseen, tuote pitää turvallisuuden varmistamiseksi ensin suojata kalvolla tai muovilla.

Toisena, valmistuksen sijainnilla suhteessa raaka-aineen saatavuuteen on merkittävä ympäristövaikutus. Keski-Euroopan tiheästi asutetuilla alueilla on suuria määriä kierrätettävää materiaalia saatavilla, sekä laaja infrastruktuuri materiaalin keräämiseen ja kierrättämiseen. Suomessa ja Ruotsissa taas on paljon ensikuitua saatavilla ja hyvät rakenteet tämän prosessointiin. Pohjoismaat soveltuvat tämän takia hyvin neitseellisten kuitumateriaalien valmistukseen ja varmistavat että ensikuitua virtaa kiertoon. Keski-Euroopalla on taas tärkeä rooli kuitujen keräämisessä ja kierrättämisessä uusiksi kartonki- ja pahvimateriaaleiksi.

Lopuksi, myös valmistuslaitteiston integraatio ja energiankäyttö kvaikuttaa pakkausmateriaalin ympäristöjalanjälkeen. Bioenergiaa käyttävä integroitu tuotantolaitos on energia- ja ilmastotehokkaampi kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä ei-integroitu tehdas.

K: Onko kierrätys- ja ensikuidulla eriominaispiirteitä, jotka vaikuttavat miten soveltuvat eri loppukäyttöihin?

V: Kyllä. Palaan tässä pakkauksen loppukäyttöön ja kuinka tärkeä rooli tällä on materiaalivalinnan ympäristövaikutusten kannalta.

Neitseellinen kuitu on esimerkiksi vahvempi kuin kierrätetty kuitu. Jos vahvuus on tärkeä ominaisuus pakkauksellesi, neitseellinen kuitu voi olla suotuisampi vaihtoehto. Se antaa enemmän vahvuutta pienemmällä määrällä kuitua, ja myös pienemmällä painolla, kuin kierrätyskuitu.

Toisaalta, kierrätyskuitu on joustavampi kuin neitseellinen kuitu. Tämän takia kierrätyskuitu on helpompi käsitellä jalostusprosessissa ja myös hävikkitehokkaampi (erityisesti pienissä pakkauksissa).

K: Miten pahvimateriaalien kierrätettävyyttä ja kiertoa voidaan parantaa entisestään?

V: Voidaan tehdä monia asioita sen eteen, että kuitu pysyisi kierrossa  mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti.

Stora Ensolla voidaan vaikuttaa tähän sen kautta, että olemme arvoketjun alussa. Yksi vaikuttava työkalu, jonka olemme kehittäneet, on meidän Circular Design ohjeet, joita noudatamme uusien materiaalien kehittämisessä ja valmistuksessa. Ohjeiden avulla haluamme varmistaa, että tuotteemme ja materiaalimme ovat suunniteltu kierrätettäviksi ja ovat täysin kierrätettäviä suuressa mittakaavassa.

Pyrimme esimerkiksi jatkuvasti löytämään tapoja korvata muovipohjaisia päällystyksiä, kuten polymeerit, uusiutuvilla ja kierrätettävillä vaihtoehtoilla. Yksinkertaistamalla tuotteita ja keskittymällä monomateriaaliratkaisuihin, voimme vaikuttaa kierrätystasojen kasvuun.  

K: Yhteenvetona, mitkä ovat neuvosi kuitupakkauksen oikean materiaalin valitsemiseen?

V:  Aloita tarkkailemalla ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti: mikä on pakkauksen loppukäyttö ja mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä, missä toimintasi sijaitsee, ja mitkä ovat logistiset seuraukset, mitä energiaratkaisuja käytetään, ja mikä on tästä aiheutuva hiilijalanjälki?

Toiseksi, riippumatta siitä, onko pakkauksesi valmistettu kierrätys- tai ensikuidusta, haluamme aina varmistaa, että pakkaus kierrätetään uudestaan! Tämän voi tehdä helpommaksi kuluttajalle yksinkertaistamalla pakkausta ja käyttämällä vähemmän materiaaliyhdistelmiä. Myös selkeät kierrätysohjeet pakkauksessa auttavat kuluttajaa kierrättämään oikein.

*FEFCO ja Suomen Aaltopahviyhdistys

**Suomen Aaltopahviyhdistys