Oppaat

Kaikki mitä sinun tulee tietää elintarvikepakkauksista

Kuinka elintarvikepakkausratkaisut kehittyvät tulevaisuudessa kuluttajien vaatiessa niiltä paitsi ekologisuutta myös aiempaa tarkempaa hygienisyyttä? Entä kuinka takaat pakkaustesi soveltuvuuden elintarvikekäyttöön? Millaisia standardeja ja määräyksiä pakkausten tulee noudattaa? Kerromme tässä blogissa kaiken, mitä sinun tulee tietää elintarvikepakkauksista. 

Kuinka elintarvikepakkausratkaisuja kehitetään

COVID-19-pandemian seurauksena kuluttajat arvioivat elintarvikepakkausten turvallisuutta ja hygienisyyttä aiempaa tarkemmin. Huoli pakkausten hygieenisyydestä on pandemian aikana mennyt usein jopa ympäristöhuolten edelle, mikä on näkynyt esimerkiksi suopeampina asenteina kertakäyttöpakkauksia kohtaan. 

Osana “uuteen normaaliin” palaamista elintarvikepakkausten valmistajien haasteena onkin huomioida materiaalivalinnat ja pakkaussuunnittelu niin, että niillä voidaan vastata sekä vaatimuksiin pakkausten ekologisuudesta että kasvaneisiin huoliin elintarviketurvallisuudesta ja hygieenisyydestä. 

Haasteena yhdistää ekologisuus ja turvallisuus

Kierrätettävyyden ja ympäristöystävällisyyden lisäksi elintarvikepakkausten haasteena on migraatioriski. Migraatioriskillä tarkoitetaan pahvin kuitujen päätymistä elintarvikkeeseen, mikä voi vaarantaa tuotteiden turvallisuuden. 

Parhaillaan käydäänkin keskustelua siitä, voidaanko elintarvikepakkausten valmistuksessa käyttää esimerkiksi kierrätyskuitua. Kierrätyskuitu on ekologinen ratkaisu, mutta siihen liittyy migraatioriski. Sen vuoksi niitä voidaan toistaiseksi käyttää muoviin tai kalvoon pakattujen tuotteiden ulkopakkauksissa. Niitä ei kuitenkaan suositella, jos elintarvike on suorassa kosketuksessa pakkaukseen.

Ratkaisuja uudenlaisista pinnoitteista

Perinteisesti kuitupohjaisten pakkausten veden- ja rasvankestävyyttä on parannettu muovipinnoitteilla. Elintarvikekäyttöön soveltuvia materiaaleja kehitetään jatkuvasti lisää, ja erityisesti muovituksille haetaan nyt vaihtoehtoja.  

Vaikka muovipinnoite suojaa elintarvikkeita pahvin kuiduilta ja parantaa veden- ja rasvankestävyyttä, vaikeuttaa se pakkauksen kierrätettävyyttä ja maatuvuutta. Lisäksi juomaveteen ja elintarvikkeisiin päätyvät mikromuovit ovat maailmanlaajuinen ongelma. 

Yksi ratkaisu näihin haasteisiin on dispersiovärjäreillä saatava suoja. Nämä suojat ovat vesiliukoisia ja elintarvikekelpoisia, eivätkä vaikuta materiaalin kierrätettävyyteen. Toisin kuin muovitetut materiaalit, dispersiovärjäreillä suojatut materiaalit myös kompostoituvat. 

Esimerkki tällaisista suojista on Colombierin kehittämä ekologinen ja kierrätettävä BioBarrier -pinnoite, joka kestää muun muassa rasvaa, kuumuutta ja kosteutta. Yhdessä päällystetyn perusmateriaalin kanssa BioBarrier muodostaa kierrätettävän monomateriaalin. Pa-Hu on hyödyntänyt BioBarrier -pinnoitetta esimerkiksi Leipomo Rostenin pakkaussuunnittelussa.

Kuinka elintarvikepakkausten turvallisuus ja hygieenisyys varmistetaan? Huomioi suunnittelussa nämä 6 asiaa

Pakkausten soveltuvuus elintarvikekäyttöön riippuu esimerkiksi pakkausmateriaaleista, painotekniikoista, logistiikkaratkaisuista, pakkausmenetelmistä ja erikoismateriaaleista. Ota nämä viisi asiaa huomioon, jotta voit taata elintarvikepakkaustesi turvallisuuden ja hygieenisyyden.

1. Materiaalit

Elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävän materiaalin tulee olla sellaista, ettei se vaaranna terveyttä, aiheuta sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai heikennä elintarvikkeen aistinvaraisia ominaisuuksia. 

Lämpöä eristävä ja hygieeninen aaltopahvi täyttää nämä vaatimukset ja soveltuu siksi erittäin hyvin elintarvikkeiden pakkaamiseen. Uusi aaltopahvipakkaus on aina hygieeninen, sillä sen raaka-aineita käsitellään korkeissa lämpötiloissa. 

2. Pinnoitteet

Elintarvikepakkausten tulee kestää esimerkiksi rasvaa ja kosteutta. Perinteisesti kestävyys on saavutettu muoveilla. Esimerkiksi maitotölkeissä käytetään muovitettua kartonkia. 

Koska muovi tuo haasteita kierrätettävyyden ja maatuvuuden näkökulmasta, uudenlaisia pinnoitteita kehitetään. Aiemmin esitellyt BioBarrier-pinnoitteet ovat esimerkki vesiliukoisista, dispersiovärjäreillä saatavista suojista. 

Myös erilaiset monikerrosrakenteet lisäävät elintarvikepakkausten käytettävyyttä ja suojaominaisuuksia. Me Pa-Hulla valmistamme esimerkiksi aaltopahvia, jossa on leivinpaperin kaltainen sisäkerros. Toisin kuin alumiinivuoat, soveltuvat tällaiset ratkaisut myös mikroaaltouuniin.

3. Painotekniikat

Elintarvikepakkauksissa voidaan käyttää fleksopainatusta ja offset-painatusta. 

Fleksopainatus on elintarvikekelpoinen, sillä siinä käytettävät värit eivät sisällä raskasmetalleja. 

Offset-painoväreissä tätä vastoin on raskasmetalleja, jolloin niitä ei suositella painatuksiin, jotka ovat suorassa kontaktissa elintarvikkeiden kanssa.

4. Pakkausmenetelmät

Elintarvikepakkaukset voidaan suunnitella manuaaliseen pakkaamiseen, automaattipakkauslinjalle tai näitä yhdistelevään käyttöön.

Pienemmille määrille valmistettavien, manuaalisesti pakattavien laatikoiden ja koteloiden suunnittelussa huomioidaan helppo koottavuus, pakkaaminen ja suljettavuus.

Suuremmilla volyymeilla suunnitellaan automaattilinjalle tarkoitetut pakkaukset jotka voidaan avata, koota pakkausaihioihin, täyttää, sulkea, merkitä ja lavata automaattisesti.

5. Valmistustandardit, määräykset ja sertifioinnit

Elintarvikepakkausten hygienisyydestä, toiminnallisuudesta sekä tuotteiden säilyvyydestä huolehdistaan erilaisilla valmistustandardeilla ja -määräyksillä. 

Suomen elintarvikelain lisäksi elintarvikepakkausten valmistustavoissa, materiaalivalinnoissa ja painotekniikoissa sovelletaan kansainvälisiä määräyksiä ja suosituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

  • Euroopan neuvoston hyvä valmistuskäytäntö 
  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • Yhdysvaltojen FDA:n (Food and Drug Administration) määräykset 
  • Saksan BgVV:n (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) suositukset

Aaltopahvitehtailla on Suomessa ISO 9001 laatujärjestelmä, omavalvontasuunnitelmat ja auditoidut hygienia- ja elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. 

Lisäksi Pa-Hu on parhaillaan sertifioitumassa kansainvälisen FSSC 220000 -standardin mukaan. 

6. Logistiikka

Kuljetuspakkauksissa käytetään yleisesti moduulimittaa 600 x 400 mm sekä sen osia ja kerrannaisia. Suomessa lavakorkeudeksi on määritelty 1 110 mm.

Euroopassa FEFCO:n Common Footpront -standardi ohjaa hedelmien ja vihannesten kuljetukseen käytettävien, pinoutuvien ja modulaarimitoitettujen aaltopahvien valmistusta.

CF-laatikoissa on määritellyt paikat ja mitat lukituskielekkeille ja -aukoille. Näin varmistetaan pakkausten yhteensopivuus, pinotun kuorman vakaus ja hyvä ilmanvaihto. Mitat ovat 800 x 1200 mm tai tämän osat, 300 x 400 mm tai 400 x 600 mm.

Jos haluat tietää lisää elintarvikepakkauksista, ota meihin yhteyttä!