Tehdas

ISO 14001, ISO 9001 ja ISO 22000

Sertifiointi tarkoittaa, että riippumaton kolmas osapuoli valvoo, että ympäristö- ja laatutyö ylittävät standardin asettamat vaatimukset.

Pa-Hulla on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä, ISO 9001 -sertifioitu laatuhallintajärjestelmä ja ISO 22000 -sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

ISO 9001 puolestaan on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Sen tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

ISO 22000 on elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ja sertifioinnilla on keskeinen rooli elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Sertifionti viestii asiakkaille ja kuluttajille vastuullisuudesta.