Tehdas

Moninainen työyhteisö

Pa-Hu on inklusiivinen työyhteisö, ja käytämme yhteiskunnan tarjoamia keinoja vaikeasti työllistyvien mukaan ottamiseen.

Meille haetaan myös, koska emme vaadi suomen kielen taitoa niissä tehtävissä, joissa se ei ole suoriutumisen kannalta oleellista. Veikkolan tehtaamme 60 työntekijä edustavat seitsemää eri kansallisuutta ja molempia sukupuolia suhteessa 12/60 (tilanne keväällä 2023).

Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti ja mahdollisia ongelmia varten on selkeä reitti niiden käsittelyyn.

Vastuunsa tuntee myös perheyrityksen kolmas Pa-Hussa työskentelevä sukupolvi.